Donaties

De basisfinanciering van het Leonardo-onderwijs vindt plaats vanuit publieke middelen, dus door de reguliere onderwijsbijdragen van de rijksoverheid. Om de extra kosten te dekken is per leerling per schooljaar een bedrag van € 2.500,- nodig. Dit bedrag moet vooralsnog worden gefinancierd via donaties, sponsoring en subsidies.

Waarom is Leonardo onderwijs duurder dan regulier onderwijs?

Kleinere klassen

De vergoeding per kind vanuit het rijk is even hoog als in het reguliere onderwijs. Omdat de Leonardoschool met hooguit 16 kinderen per klas werkt, zijn de inkomsten per klas lager. Leonardo-onderwijs heeft (nog) geen erkenning als speciaal onderwijs waarmee het kan rekenen op een hogere rijksbijdrage per leerling.

Extra leerkrachten

Voor speciale vakken, die voor de ver-rijking van het lesaanbod zorgen, worden vakleerkrachten aangetrokken die naast de groepsleerkrachten hun lessen verzorgen. Hierdoor is het aantal leerkrachten per leerling verhoudingsgewijs nog iets groter dan bij regulier onderwijs.

Excursies en materialen

In aanvulling op en ter verrijking van de klassikale lessen hebben de leerlingen vaker excursies en bezoeken aan instanties, bedrijven of evenementen. Dit brengt vaak vervoers- en entreekosten met zich mee. Daarnaast maakt men gebruik van allerlei aanvullende materialen en hulpmiddelen, zoals digitale borden en ieder kind heeft een eigen laptop.

Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen gaat er op dit moment vanuit dat voor een periode van vier jaar aanvullende middelen nodig zijn. Daarna is het de verwachting dat de kosten worden gedragen door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Helpt u mee?

Steun de Stichting Leonardo Maarssen en maak het mogelijk voor deze kinderen hun talent te ontwikkelen! Word daarom Vriend van de Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen. U kunt ons steunen door een bijdrage te geven voor meerdere jaren of met een eenmalige gift.

Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Wanneer u een bedrag op onze rekening stort, is uw gift – onder de gebruikelijke voorwaarden van de belastingdienst – fiscaal aftrekbaar.

Er zijn verschillende manieren waarop u het Leonardo-onderwijs kunt steunen. U kunt denken aan:

Vriend / donatie

(Eenmalige) donaties, waarbij de hoogte van het bedrag door het bedrijf zelf wordt bepaald; beschikbaar stellen van pc’s en andere apparatuur, gereedschap en/of verbruiksmaterialen; beschikbaar stellen van vakkennis door het verzorgen van gastlessen op school;
het verzorgen van excursies in uw bedrijf of elders; beschikbaar stellen van faciliteiten op locatie van uw bedrijf of organisatie.

Vrienden die € 500,- of meer doneren of materialen/vakkennis/faciliteiten met gelijke waarde beschikbaar stellen, staan o.a. gedurende desbetreffend schooljaar genoemd op de website van www.LeonardoMaarssen.nl.

Sponsor Talent

U kunt ook een stoel voor een kind sponsoren. Een stoel vertegenwoordigt een bijdrage van € 2.500,-: het bedrag dat per leerling per schooljaar nodig is om de extra kosten van Leonardo onderwijs te dekken. U geeft deze bijdrage jaarlijks in elke van de komende drie jaren.

Sponsor

Sponsort u één stoel (€ 2.500,-) gedurende drie jaar, dan vermelden wij uw (bedrijfs)naam of logo op de website. Daarnaast vermelden wij uw (bedrijfs) naam of logo in de jaarlijkse speciale editie van de nieuwsbrief “De sponsors van Leonardo Maarssen”.
De afspraken worden in een sponsorcontract vastgelegd.

Hoofdsponsor

U kunt hoofdsponsor worden door twee of meer stoeltjes te sponsoren gedurende drie jaar. Hiervoor krijgt uw bedrijf vanzelfsprekend overal een prominente vermelding:

We bespreken graag persoonlijk met u hoe we eventuele verdere tegenprestaties kunnen vormgeven. Uiteraard geldt hierbij; des te meer stoeltjes u sponsort, des te meer er mogelijk is. De afspraken worden in een sponsorcontract vastgelegd.