Actueel

Home

Leonardo onderwijs is (basis) onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Het is een misvatting dat hoogbegaafde kinderen op school gemakkelijk meekomen en als vanzelfsprekend een succesvolle carrière tegemoet gaan. Hoogbegaafde kinderen staan buiten de groep, ze worden relatief vaak gepest, ze gaan onderpresteren en krijgen psychosociale problemen.

M.i.v. het schooljaar 2009/2010 is in Maarssen Leonardo onderwijs van start gegaan. De resultaten waren al na korte tijd veelbelovend: de kinderen gaan weer met plezier naar school, vertellen weer, vragen weer, spelen weer met andere kinderen en zijn zowel mentaal als fysiek lekker moe. Helaas is dit initiatief in 2012 in Maarssen gestopt vanwege het faillissement van de basisschool.

Leonardo onderwijs is duurder dan regulier onderwijs omdat de kinderen in kleinere klassen zitten, ze vakleerkrachten hebben voor Engels, Spaans, schaken, etc en de kinderen gaan vaker op excursie en bezoeken instanties, bedrijven en evenementen.

Leonardo onderwijs kost veel geld. Per kind is er jaarlijks € 2.500,- extra nodig om dit onderwijs te betalen. De basisfinanciering en de ouderbijdrage zijn niet genoeg om het noodzakelijke, uitdagende aanbod te kunnen financieren. Daarom is de de school op dit moment nog sterk afhankelijk van subsidies, sponsoring en donaties van het bedrijfsleven, (lokale) overheid en particulieren.

Zo is er de Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen opgericht, een stichting met de ANBI-status, waardoor het voor bedrijven en particulieren fiscaal aantrekkelijker wordt om geld te doneren. Wie andere suggesties heeft, of een financiële bijdrage wil leveren, kan contact opnemen.

Steun de Stichting Vrienden van Leonardo Maarssen en maak het voor deze kinderen mogelijk hun talent te ontwikkelen!

Kinderboeken (120X60) SponsorKliks, sponsor HBoN Maarssen gratis!

Sponsors

ANIMO Consultancy B.V. CMS Derks Star Busmann Advocaten Notarissen Belastingadviseurs Rabobank Ouipa Into Control Spicy Lemon